Projectmanagement

Als een inrichtings- en/of verbouwingsconcept eenmaal definitief is, kan het proces van realisatie complex en veelomvattend zijn en vooral veel van uw beschikbare tijd in beslag nemen.

Verhuiscoördinatie
CBL office concepts & facility support neemt u ook deze zorgen uit handen. De planning, organisatie en het aansturen van derden. Maar ook de directievoering, budgettering, kwaliteitsbeoordeling, oplevering, verhuiscoördinatie etc, kunt u volledig aan CBL overlaten. Uiteraard voert CBL deze werkzaamheden altijd uit in nauw overleg met de opdrachtgever.

Dit kan, al naar gelang wenselijk is, op twee manieren:

-   Ondersteunend en anoniem; aanvullend op uw eigen activiteiten, rapporterend onder uw
    directievoering.

-   Leidend; als voortrekker van het project, u naar wens informerend over de lopende gang van zaken.